TYÖHYVINVOINTI

ANNA`S SPIRIT® MISSIONA minulla on ammattitaitoni jatkuva kehittäminen ja intohimo auttaa yrityksiä lisäämään työyhteisön hyvinvointia ja sitä kautta luoda yrityksille, organisaatioille ja säätiöille menestystä. Jo olemassa olevien haasteiden korjaamista sekä haastan hyviä työyhteisöitä kasvamaan entistäkin paremmiksi.

ARVOJANI ovat rehellisyys ja reilu asenne töissä, aidosti hyvinvoiva työyhteisö, vastuunottava niin itsestä kuin koko työyhteisöstä. Uskon, että jatkuva kehitys ja työntekijöiden omat oivallukset tuovat iloa ja merkitystä työhön sekä hyvinvoivaan henkilökohtaiseen elämään.

KILPAILUKYKYNSÄ säilyttääkseen on yrityksen pidettävä työntekijöistään hyvä huoli joka päivä!

HYVINVOIVA JA OSAAVA työyhteisö ja sen ihmiset luovat yritykselle menestyksen, eivätkä ole hyppäämässä kilpailijalle heti mahdollisuuden tullessa eteen.

MYÖNTEINEN MUUTOS TYÖYHTEISÖISSÄ


Haasteiksi työyhteisöissä koetaan muutokset, kiireinen työtahti, riittämättömyyden tunne sekä haasteellisiksi koetut vuorovaikutustilanteet. Työyhteisö tarvitsee hengähdystaukoja ja huoltoa.

Työyhteisölle, ryhmälle tai tiimille heidän tarpeisiinsa räätälöity valmennus antaa oivan tilaisuuden katkaista hektisen arjen ja pysähtyä arvioimaan ja kehittämään yhdessä toimintaa ja työhyvinvointia.

Työyhteisövalmennusta tarvitaan erityisesti silloin, kun työyhteisön toiminta halutaan nostaa uudelle tasolle, toimintaan kohdistuu jokin erityinen haaste tai työyhteisö ei työskentelyssään syystä tai toisesta yllä toivotulle tasolle.

Valmennuksen tavoitteena voi olla myös puhtaasti yhdessä onnistumisen kokemus ja sen aikaansaaminen sekä empatiataitojen lisääminen.      

 

                             VALMENNUKSENI LÄHTÖKOHTANA VOI OLLA MM.                 

Menestyvän työyhteisön ratkaisukeskeisyystaidot avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön itsensä johtamisen taidot avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön ajanhallinnan taidot avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön väriprofilointi ja erilaisuuden ymmärtäminen avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön rakentava vuorovaikutus avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön toimivat pelisäännöt avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön muutoksen hallinta taidot avaintekijänä.

Menestyvän työyhteisön luovuus avaintekijänä.

TUNNISTATKO ERI TEMPERAMENTTEJA TÄSTÄ KUVASTA?